GOOGLAJ i pretražuj svašta nešta

Wikipedia

Rezultati pretraživanja

utorak, 9. kolovoza 2011.

13.Pojmovnik


III. Pojmovnik

Analitički pregleg usklađenosti zakonodavstva ( eng. screening )

Postupak screeninga jedna je od dviju faza u pregovorima o članstvu s Europskom unijom. Postupkom screeninga utvrđuju se područija unutar zakonodavstva pojedine države kandidata koja treba prilagoditi zakonodavstvu EU-a, ocjenjuje se postojeća razina usklađenosti te potreba daljnje prilagodbe zakonodavstvu EU-a .

Bijela knjiga ( eng. White Paper )

Bijela knjiga je dokument Europske komisije koji sadrži prijedloge budućih aktivnosti EU-a u pojedinim područijima.

U kontekstu približavanja država srednje i istočne Europe europskim intergracijama,Europska je komisija izdala Bijelu knjigu za pripremu država srednje i istočne Europe za uključivanje u unutarnje tržište Europske unije.

CARDS ( Pomoć Zajednice za pomoć,razvoj i stabilizaciju )

Program CARDS je vrsta tehničko-financijske pomoći Europske unije čiji su korisnici jugoistočne države Europe obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja ( Albanija,Bosna i Hercegovina,Hrvatska,Srbija i Crna Gora te Makedonija ). Program je namjenje potpori izgradnje institucionalnog,zakonodavnog,gospodarskog i socijalnog sklopa te pomicanju tržišnog gospodarstva država korisnica.

Europska unija ( EU; eng. European Union )

Europska unija je nadnacionalna zajednica nastala kao rezultat suradnje  i precesa intergracije započete 1951. godine između šest europskih država ( Belgije,Francuske,Njemačke,Italije,Luksenburga i Nizozemske ).nakon čega je usljedilo pet valova proširenja. Europska unija danas broji 25 država članica(1957 godine- Njemačka-zapadni dio ,Francuska,

Italija, i zemlje Beneluxa Nizozemska,Belgija,Luksenbourg, 1973 godine- Velika Britanija,Irska i Danska,1981 godine-

Grčka, 1986 godine- Španjolska i Portugal,1990 godine-bivša DR Njemačka,1995 godine Švedska,Finska i Austrija,te 2004 godine primljene su Cipar,Češka,Estonija,Latvija,Litva,Mađarska,Malta,Poljska,Slovačka i Slovenija.)

Pridruživanje Bugarske i Rumunjske je planirano 2007 godine, a Hrvatske i Turske 2009 godine .

Pojam Europska unija prvi se put spominje u Ugovoru o europskoj uniji sklopljenom u Maastrichtu 1992. godine .

Europska zajednica-EZ ( eng.  European Community )

Europska zajednica izraz je koji se do sklapanja Ugovora o Europskoj uniji koristio za tri zajednice utemeljene tzv. osnivačkim ugovorima ( 1. Europska zajednica za ugljen i čelik,osnovana 1951. godine,a ukinuta u srpnju 2002. godine;

2. Europska ekonomska zajednica,osnovana 1957. godine; 3. Europska zajednica za atomsku energiju,osnovana 1957. godine ).

Europsko partnerstvo ( eng. European Partnership )

Europsko partnerstvo za Hrvatsku određuje prioritete koji će poslužiti kao osnovica za izradu ukupne predpristupne strategije EU-a za Hrvatsku, a u sklopu te strategije i financijsko-tehničke pomoći Hrvatskoj u predpristupnom razdoblju .

Mišljenje o zahtjevu za članstvo ( franc. avis )

Mišljenje o zahtjevu za članstvo dokument je kojim Europska komisija ocjenjuje sposobnost države podnositeljice zahtjeva za članstvo da postane punopravnom članicom EU-a .

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu ( eng. Stability Pact )

Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu politički je dokument usuglašen u lipnju 1999. godine,a cilj mu je stabilizacija

Jugoistočne Europe putem približavanja i uključivanja država te regije u europske političke i sigurnosne strukture te jačanja međusobne suradnje. Pakt o stabilnosti postavlja okvire za suradnju država jugoistočne Europe,država članica EU-a,Sjedinjenih Američkih Država,Ruske Federacije,međunarodnih organizacija,međunarodnih institucija te regionalnih incijativa .

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA

ONLINE PRIJEVOD TEKSTA
FREE and EKSPRESS

Razmišljanja malog čovjeka

Razmišljanja malog čovjeka
Sastavi i komentari

PREPUSTI SE BOGU

PREPUSTI SE BOGU
Molite i meditirajte

Ljekovita svojstva biljaka

Ljekovita svojstva biljaka
TOP RECEPTI

Recepti i jela moje mame

Recepti i jela moje mame
TOP RECEPTI

ZDRAV ŽIVOT i TOP SAVJETI

ZDRAV ŽIVOT i TOP SAVJETI
Ljekovitost biljaka

ZARADA OD KUĆE

ZARADA OD KUĆE
Google AdSense